* AD HOC и HOX бъдещето е иновация! *

Всичко тече… Вкусът се развива, науката се движи напред. Малцина могат да следват промените. За да не изостава, външният вид и същността трябва непременно да предложат нови баланси, разтърсващи комбинации. Само тези, които имат бързи рефлекси, издържат. Ad hoc се изправя пред предизвикателството с увереност, интелигентност, гъвкавост и фантазия, тълкувайки жизненото пространство като фина игра на безкрайни променливи. Отоплителните тела откриват нови параметри при дизайна. Еволюцията се изразява чрез форми и обеми, очевидно прелъстяващи и значително напреднали. Някои претърпяват промени, а други ги управляват. Бъдещето е иновация. Основавайки се на своята интуиция, Ad hoc избира пътя на мисълта и показва ново пространство за усещане, визия, забавление, идентичност.