Списание „НАШ ДОМ“ Икономия и удобство с инсталациите за отопление и охлаждане

Прочетете повече на сайта на списание „НАШ ДОМ“ > страница 98     Икономия и удобство с инсталациите за отопление и охлаждане За да определим основните елементи на една инсталация за отопление и охлаждане, трябва да съобразим множество обективни и субективни фактори. Може да се окаже, че най-скъпият и модерен вариант е излишен или икономически необоснован. Системата трябва да се разглежда като инвестиция във времето през призмата на надеждността, практичността, удобството, икономията на време и енергия и много други съпътстващи детайли. Основно можем да разделим най-често изгражданите инсталации на два основни типа. Инсталации само за отопление и инсталации за отопление и охлаждане. При първия вариант най-често използвани са пелетните котли, газовите кондензни котли и термопомпите за отопление заради тяхната надеждност и ефективност. Препоръката е да се изберат термопомпени агрегати с много висок коефициент на преобразуване на енергията. Това означава, че изразходвайки 1 kW електрическа енергия, те могат да произведат до 5 … Продължете с четенето на Списание „НАШ ДОМ“ Икономия и удобство с инсталациите за отопление и охлаждане