Стенни и подово-стенни климатични тела

СТЕННИ КЛИМАТИЦИ

 

 

– Свързва едно вътрешно тяло към едно външно тяло.

– Лесен и дискретен монтаж

– Осигурява усъвършенствана климатизация за обособена зона във вътрешни пространства на достъпна цена

 

 

 
ПОДОВО СТЕННИ КЛИМАТИЦИ
nexura